PENGECER sebagai penyambung, perantara. Ia melayani yg kecil kecil yg ringan dan yang lucu. Ia membantu yg kurang mampu dan tekun dg